Wat Je Moet Weten Over Incassobureaus en Factormaatschappijen: Een Gids voor Consumenten

Wat Je Moet Weten Over Incassobureaus en Factormaatschappijen: Een Gids voor Consumenten

Inleiding

In de wereld van persoonlijke financiën kunnen onverwachte rekeningen en schulden een bron van stress en zorg zijn. Incassobureaus en factormaatschappijen zijn bedrijven die zich richten op het innen van deze openstaande schulden. Hoewel ze vaak noodzakelijk zijn voor bedrijven die moeite hebben om betalingen te ontvangen, kunnen hun praktijken soms problematisch zijn voor consumenten. In deze blog leg ik je uit hoe deze bedrijven werken, wat hun verdienmodel is, en waar je als consument op moet letten om jezelf te beschermen.

Het Verdienmodel van Incassobureaus

Hoe Werken Incassobureaus?

Incassobureaus worden ingehuurd door bedrijven om openstaande schulden te innen. Wanneer een bedrijf een klant heeft die zijn of haar facturen niet betaalt, kan het bedrijf besluiten een incassobureau in te schakelen om deze schuld te innen. Het incassobureau neemt dan contact op met de schuldenaar en probeert de betaling te ontvangen.

Het Verdienmodel

Incassobureaus verdienen hun geld op verschillende manieren:

 1. Commissie: Veel incassobureaus werken op commissiebasis, wat betekent dat ze een percentage van het geïnde bedrag ontvangen. Dit percentage kan variëren, maar ligt vaak tussen de 10% en 50% van het geïnde bedrag.

 2. Vaste kosten: Sommige bureaus rekenen een vast tarief voor hun diensten, ongeacht het succes van de incassopoging.

 3. Kosten voor de schuldenaar: In veel gevallen worden de kosten voor de incassodienst doorberekend aan de schuldenaar. Dit kan de oorspronkelijke schuld aanzienlijk verhogen.

Wat Je Moet Weten?

 1. De 14 dagenbrief: Voordat een incassobureau extra kosten in rekening mag brengen, moet de schuldeiser een zogenaamde 14 dagenbrief sturen. Dit is een laatste herinnering waarin de consument 14 dagen de tijd krijgt om de schuld zonder extra kosten te betalen. Zorg ervoor dat je deze brief ontvangt en controleer de datum zorgvuldig. Zorg er ook voor dat deze aan de vereisten voldoet, anders is deze NIET geldig. 

 2. Regelgeving: Incassobureaus moeten zich houden aan bepaalde regels en voorschriften. Toch komt het vaak voor dat ze deze regels overtreden. Bijvoorbeeld door dreigementen te uiten of onnodige druk uit te oefenen om betalingen te verkrijgen.

 3. Oneigenlijke druk houdt in dat incassobureaus proberen je bang te maken met juridische stappen of kostenverhogende maatregelen. Het is belangrijk om te weten dat ze deze stappen niet zomaar kunnen zetten zonder eerst aan bepaalde wettelijke eisen te voldoen. Daarnaast moet dit altijd nog aan de rechter voorgelegd worden en die bepaalt. De rechter heeft dus de uiteindelijke beslissing of dit wel of niet redelijk is. Houdt natuurlijk wel in dat als je onterecht niet betaalt je dit dus wel inclusief alle kostenverhogende maatregelen moet doen. Niet willen betalen, is geen reden om niet te betalen natuurlijk. Niet kunnen betalen kun je altijd overleggen en meestal zijn de partijen wel schappelijk om hier gehoor aan te geven. 

Het Verdienmodel van Factormaatschappijen

Hoe Werken Factormaatschappijen?

Factormaatschappijen kopen onbetaalde facturen van bedrijven op. Dit betekent dat een bedrijf direct een groot deel van het factuurbedrag ontvangt, terwijl de factormaatschappij vervolgens verantwoordelijk is voor het innen van de schuld. Dit kan een nuttige oplossing zijn voor bedrijven die snel behoefte hebben aan liquiditeit.

Het Verdienmodel

Factormaatschappijen verdienen geld door een korting toe te passen op de waarde van de opgekochte facturen. Bijvoorbeeld:

 1. Kortingen: Een factormaatschappij kan een factuur van € 1.000 kopen voor € 900. Het verschil van € 100 is hun winst.

 2. Rente en vergoedingen: Naast de korting kunnen factormaatschappijen ook rente en andere vergoedingen in rekening brengen, afhankelijk van de tijd die nodig is om de schuld te innen.

Wat Moet Je Weten?

 1. Overdracht van schuld: Wanneer je een brief ontvangt van een factormaatschappij, betekent dit dat jouw schuld is overgedragen. Dit kan invloed hebben op hoe je met de schuld moet omgaan en wie je moet betalen. Let wel het is de taak van de crediteur waar jij de schuld bij had om bij te houden wie jouw schuld beheert en aan wie de uiteindelijke verkoop gedaan is. 

 2. Regelgeving en rechten: Net als incassobureaus moeten factormaatschappijen zich aan de wet houden. Dit betekent dat ze geen oneigenlijke druk mogen uitoefenen of misleidende informatie mogen verstrekken. Vaak doen ze dit helaas echter wel. 

 3. Onderhandeling: Het is vaak mogelijk om te onderhandelen over de schuld met de factormaatschappij.

Deurwaarders: Een Ander Verhaal

Hoe Werken Deurwaarders?

Een deurwaarder is een officieel aangestelde functionaris die gerechtelijke uitspraken ten uitvoer legt, zoals het innen van schulden. In tegenstelling tot incassobureaus hebben deurwaarders wettelijke bevoegdheden om beslag te leggen op eigendommen of inkomsten.

Het Verdienmodel

Deurwaarders verdienen hun geld door vergoedingen in rekening te brengen voor hun diensten. Deze vergoedingen worden vaak door de schuldenaar betaald, maar kunnen ook door de schuldeiser worden voorgeschoten.

Wat Moet Je Weten?

 1. Strikte regelgeving: Deurwaarders zijn gebonden aan strikte wettelijke voorschriften. Ze mogen bijvoorbeeld geen onnodige druk uitoefenen en moeten altijd handelen binnen de grenzen van de wet.

 2. Oneigenlijke dreigementen: Hoewel deurwaarders meer bevoegdheden hebben dan incassobureaus, kunnen ook zij soms dreigementen uiten die niet gegrond zijn. Weet dat je rechten hebt en dat ook deurwaarders zich aan de wet moeten houden.

 3. Beslaglegging: Een deurwaarder kan beslag leggen op je bezittingen, maar dit gebeurt niet zonder waarschuwing. Voordat beslag wordt gelegd, moet de schuldeiser eerst een rechtelijke uitspraak hebben. Die kan alleen een rechter uitgeven en voor die zitting word je ook opgeroepen. Zorg dus ook dat als de vordering echt onterecht is dat je erheen gaat. Als deze wel terecht is, tref dan indien mogelijk een regeling zodat dit niet kostenverhogend werkt. 

Tips voor Consumenten

 1. Ken je rechten: Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van je rechten als schuldenaar. Dit helpt je om oneigenlijke druk te weerstaan en misbruik te voorkomen.

 2. Bewaar documentatie: Houd alle correspondentie en documenten met betrekking tot je schuld goed bij. Dit kan nuttig zijn als je een klacht wilt indienen of als er een geschil ontstaat.

 3. Vraag om hulp: Als je het gevoel hebt dat je onrechtvaardig wordt behandeld, aarzel dan niet om juridisch advies in te winnen of hulp te zoeken bij een consumentenorganisatie.

 4. Onderhandel: Het is vaak mogelijk om te onderhandelen over de voorwaarden van je schuld. Dit kan variëren van betalingsregelingen tot kwijtschelding van een deel van de schuld.

Conclusie

Incassobureaus, factormaatschappijen, en deurwaarders spelen een belangrijke rol in het innen van schulden. Het is echter cruciaal dat je als consument op de hoogte bent van hun werkwijze, verdienmodellen en je rechten. Door goed geïnformeerd te zijn, kun je jezelf beter beschermen tegen oneigenlijke praktijken en misbruik. Mocht je ooit in aanraking komen met een van deze partijen, dan sta je sterker en beter voorbereid om je zaken op een eerlijke en rechtvaardige manier af te handelen.

Terug naar blog